Blygold, coatings van superieure kwaliteit

Verlies op warmteuitwisseling tot een minimum beperken

Een ideale coating voor warmtewisselaars dient rekening te houden met 4 noodzakelijke elementen:

  • 1 Behoud van rendement: Het verlies op warmteuitwisseling dient tot een minimum beperkt worden. Een test uitgevoerd door BSRIA omvat het meten van het verschil in performantie tussen een behandelde en een niet gecoate gevinde sectie.


  • 2 Anti-fouling capaciteiten: hoe minder vlug een warmtewisselaar wordt vervuild, hoe minder verlies van rendement en energie.  Daarom is het aangewezen om een coating te ontwikkelen met een lage oppervlakte-spanning waarvan de dispersieve component meer dan 90% bedraagt.


Anti-fouling capaciteiten

  • 3 Resistentie: de graad van vinprotectie wordt nagegaan door een zoutzuur sproeitest (5%, pH waarde 3 en aan 35C°) en een neutrale zout sproeitest (5%, pH waarde 3 en aan 35C°).  Indien er na 4.000 sproeiuren in beide testen geen verkleuring en/of aantasting van de coatinglaag wordt opgemerkt, spreekt men van een uitzonderlijk sterke coating (test uitgevoerd door VOM).
  • 4 Graad van aanhechting: een rechthoekig rasterwerk wordt ingekerfd in de coating.  Vervolgens drukt men een klevende sticker hard tegen het aangetaste oppervlak aan.  Als bij het verwijderen van de tape geen partikels meekomen, dan spreekt men over een uitstekende graad van aanhechting (test uitgevoerd door VOM).