Het verwijderen van biofilm

Het tijdig en met vakkennis reinigen van elementen die gevoelig zijn aan bacteriële ontwikkeling is primordiaal om de veiligheid en het rendement van uw installaties te garanderen

Wij reinigen uw luchtkanalen en luchtbehandelingskasten met de nodige zorg en expertise

Een biofilm is een complexe aggregatie van micro-organismen in een beschermende en adhesieve matrix.
Hoewel ontelbaar veel verschillende soorten biofilm kunnen ontstaan hebben ze toch enkele eigenschappen gemeen: ze zijn vastgehecht op een (drager) oppervlak, hebben een onregelmatige structuur, herbergen een soms zeer diverse microbiële gemeenschap en zijn sterk verstevigd via de extracellulaire matrix van polymere substanties.
Een biofilm kan zich nagenoeg overal ontwikkelen.
vaste substraten die in frequent contact staan met water (bvb waterinstallaties) zijn uiterst vatbaar voor biofilm vorming

Deze vorming begint met een aantal vrijzwemmende ‘kolonisten’ (bvb Pseudomonas sp.) die zich via zwakke bindingen hechten aan vaste oppervlakken. Als op dat moment geen actie ondernomen wordt, dan hechten deze kolonisten zich permanent vast om op hun beurt een soort ‘ankerplaats’ te vormen voor een grote verscheidenheid aan andere micro-organismen (bvb. bacteriën, archaea, protozoa, fungi en algen). In een mum van tijd groeit de biofilm uit tot een macroscopische structuur waarbij een zeer hardnekkige matrix geproduceerd wordt die de micro-organismen beschermt van de buitenwereld. We zijn nu op een punt gekomen dat de biofilm niet enkel groeit door het vasthechten van voorbijdrijvende micro-organismen, maar tevens door vermenigvuldiging van de organismen in de biofilm zelf.

Deze mature biofilm is nu een zeer complexe structuur waarin de verschillende micro-organismen met elkaar communiceren via quorum sensing en elk hun eigen metabolische taken vervullen. Hun gezamenlijke doel: afscherming van de buitenwereld en het in stand houden van de beschermende matrix.

Deze extracellulaire matrix kan men zien als de ‘lijm’ die de hele biofilm samenhoudt. Hij bestaat uit polymeren die men gezamenlijk extracellulaire polymere substanties of exopolysacchariden (EPS) noemt. Deze matrix beschermt de cellen en laat een interne communicatie toe via biochemische signalen. Tevens worden vaak ‘kanalen’ aangetroffen in de matrix die een transport van nutriënten toelaat. Het is geweten dat micro-organismen in een biofilm zich anders zullen gedragen, vaak meer pathogeen worden, en vooral resistenter zijn (tot 1000x) tegen antibiotica, detergenten en biociden. Een goed ontwikkelde biofilm vormt dus niet enkel een gevaar voor de waterinstallatie, maar tevens voor de volksgezondheid. De hardnekkige aanwezigheid van Legionella pneumophila in vele watersystemen is grotendeels te wijten aan het zich schuilhouden van dit organisme in de biofilm van het systeem.

Problemen die biofilmvorming met zich meebrengt;

  • Rendementsverlaging (bvb verwarming)

  • Corrosie van installaties

  • Infectiegevaar (Pseudomonas, S. aureus, Legionella...)

  • Esthetische problemen en geurhinder