Staalnames met rapport

De effectiviteit van een behandeling kan enkel bewezen worden door staalnames genomen vóór en na het uitvoeren van de reinigings- en de bio-decontaminatieprocedure.
Wij gebruiken media van de firma 3M om het aantal gisten, schimmels en Gram-negatieve bacteriën (waaronder Entero’s) te tellen.
Aangezien ongeveer 95% van de Gram-negatieve bacteriën als pathogeen wordt beschouwd, is het aangewezen deze ook bij onze microbiologische analyse voldoende aandacht te geven.

MICROBIOLOGISCHE STAALNAME

1) Oppervlakte staalname van gisten en schimmels door middel van swabs en Petriflm

Afbeelding 1 toont een Petrifilm met 4 schimmels en 16 gisten, afbeelding 2 een Petri-film met 64 schimmels

                        Afbeelding 1                                              Afbeelding 2

2) Oppervlakte staalname van Gram-negatieve bacteriën (waaronder Entero’s) door middel van swabs en Petriflm


In afbeelding 3 zijn de drie verschillende verschijningsvormen van de groep van Enterobacteriaceae duidelijk:
  • Bacteriën die enkel gas vormen
  • Bacteriën die enkel zuur produceren
  • Bacteriën die zowel gas als zuur produceren.

Afbeelding 4 geeft een totaal van 77 Entero’s weer.
 

                        Afbeelding 3                                         Afbeelding 4