Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Reinigen en ontsmetten van koelinstallaties

Ook 'on-site' luchtbehandelingskasten reconditioneren.

Het reinigen van luchtkanalen

Tijdig en met de nodige vakkennis

Luchtkanalen zijn gevoelig aan bacteriële ontwikkeling, waardoor een professionele reiniging belangrijk is om de veiligheid en het rendement van jouw installaties te garanderen. Daarnaast dragen professioneel gereinigde luchtkanalen ook bij aan de algemene kwaliteit van het gebouw.

We plaatsen toegangsluiken op de verschillende luchtkanalen. Bij een reiniging starten we steeds met de ontstoffing van de pulsie- en extractiekanalen door middel van borstelen. Vervolgens vacumeren we het circuit, om op die  manier vocht- en stofpartikels d.m.v. HEPA-filters op te vangen en te verwijderen. Al ons materiaal wordt altijd eerst ontsmet, vooraleer we ermee aan de slag gaan.

Nadat de kanalen gereinigd zijn, ontstoffen en reiniging we ook de extractie- en pulsieroosters.

Voor en na de reiniging voeren we een microbiologisch staalname uit en maken een rapport op. Op die manier tonen we de effectiviteit van onze behandeling aan en zie je meteen het verschil.

Vaste ondergronden die vaak in contact staan met water (bv. waterinstallaties) zijn uiterst vatbaar voor de vorming van biofilm. Lees meer over biofilm onderaan de pagina.

Het reinigen van luchtbehandelingskasten

De vaakst waargenomen symptomen van SBS (Sick building Syndrome):

 • Geïrriteerde en verstopte neus
 • Droge en geïrriteerde oogslijmvliezen
 • Droge en geïrriteerde keel
 • Droge en geïrriteerde huid
 • Algemene verschijnselen zoals migraine, lethargie en vermoeidheid die leiden tot een gebrek aan concentratie
 • Misselijkheid, een verandering in de waarneming van geuren en smaken, – hoesten en fluitende ademhaling

Sick Building Syndroom

Het “Sick Building Syndroom” veroorzaakt duizenden klachten per jaar. Dat kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en vermindering van het werkklimaat. Luchtbehandelingskasten zijn de longen van een gebouw, aangezien ze het gebouw voorzien van frisse lucht. Het is daarom heel belangrijk dat de luchtbehandelingskasten in optimale conditie verkeren.

Een goede hygiënische conditie van de luchtbehandelingskast zorgt ervoor dat de toevoerkanalen minder snel vervuilen en dat de werkruimtes schoner blijven. Bovendien heeft de luchtbehandelingskast dan een langere technische levensduur. Door microbiologisch onderzoek van de luchtkwaliteit in de luchtbehandelingskast en in de werkruimtes kan men oordelen of er een reiniging moet plaatsvinden.

Wij reinigen je luchtbehandelingskast met de grootste zorgvuldigheid

 • We verwijderen alle filters
 • Grondige reiniging van alle binnensecties (met extra aandacht voor de bodemplaten en de lekpannen) van de luchtbehandelingskasten
 • Grondig reinigen van de luchtkoelbatterij(en) en/of van de verwarmingsbatterijen
 • Microbiologisch staalnamerapport: de effectiviteit van een behandeling kan enkel bewezen worden door stalen genomen vóór en na het uitvoeren van de behandeling

Een biofilm is een complexe aggregatie van micro-organismen in een beschermende en adhesieve matrix. 

vaste substraten die in frequent contact staan met water zijn uiterst vatbaar voor biofilm vorming

Hoewel er ontelbaar veel verschillende soorten biofilm kunnen ontstaan, hebben ze toch enkele eigenschappen gemeen: Biofilm is vastgehecht op een (drager) oppervlak, heeft een onregelmatige structuur, herbergt een – soms zeer diverse – microbiële gemeenschap en is sterk verstevigd via een extracellulaire matrix van polymere substanties. Biofilm kan zich nagenoeg overal ontwikkelen, waardoor een regelmatige reiniging van je installaties zeer belangrijk is.

Hoe begint de vorming van biofilm?

De vorming begint met een aantal vrijzwemmende ‘kolonisten’ (bv. Pseudomonas sp.) die zich via zwakke bindingen hecht aan vaste oppervlakken.

Als op dat moment geen actie ondernomen wordt, hechten die kolonisten zich permanent vast, om op hun beurt een soort ‘ankerplaats’ te vormen voor een grote verscheidenheid aan andere micro-organismen (bv. bacteriën, archaea, protozoa, fungi en algen). In een mum van tijd groeit de biofilm uit tot een macroscopische structuur waarbij een zeer hardnekkige matrix geproduceerd wordt die de micro-organismen beschermt van de buitenwereld. Op dat moment groeit de biofilm niet enkel door het vasthechten van voorbijdrijvende micro-organismen, maar ook door  de vermenigvuldiging van de organismen in de biofilm zelf.

Die mature biofilm is nu een zeer complexe structuur waarin de verschillende micro-organismen met elkaar communiceren via quorum sensing. Elk organisme vervult zijn eigen metabolische taken. Het gezamenlijke doel: afscherming van de buitenwereld en het in stand houden van de beschermende matrix.

Wat is die 'extracellulaire matrix'?

De extracellulaire matrix kan men zien als de ‘lijm’ die de hele biofilm samenhoudt. Hij bestaat uit polymeren die men gezamenlijk extracellulaire polymere substanties of exopolysacchariden (EPS) noemt.

Die matrix beschermt de cellen en laat een interne communicatie toe via biochemische signalen. Tevens worden vaak ‘kanalen’ aangetroffen in de matrix die een transport van nutriënten toelaat. Het is geweten dat micro-organismen in een biofilm zich anders zullen gedragen, vaak meer pathogeen worden, en vooral resistenter zijn (tot 1000x) tegen antibiotica, detergenten en biociden. Een goed ontwikkelde biofilm vormt dus niet enkel een gevaar voor de waterinstallatie, maar tevens een gevaar voor de volksgezondheid. De hardnekkige aanwezigheid van Legionella pneumophila in vele watersystemen is grotendeels te wijten aan het zich schuilhouden van dit organisme in de biofilm van het systeem.

Problemen die biofilmvorming met zich meebrengt

 • Rendementsverlaging (bvb verwarming)
 • Corrosie van installaties
 • Infectiegevaar (Pseudomonas, S. aureus, Legionella...)
 • Esthetische problemen en geurhinder